سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازدید مدیران و کارشناسان کانون های فرهنگی کشور از کانون فرهنگی

کانون امام خمینی (ره) در تاریخ 3/12/88 از ساعت 10 الی 12 صبح پذیرای مدیران و کارشناسان کانون های فرهنگی استان های کشور بود. مدیران و کارشناسان پس از بازدید از نمایشگاه اختصاصی کانون که شامل آثار و فعالیت های کانون بوده از سایر بخش های کانون نیز  بازدید به عمل آوردند.
در آخر نشستی بین مدیران [...]